Małe Projekty 2011 – 2012

logo-finansowanie-1  logo-finansowanie-2  logo-finansowanie-5  logo-finansowanie-3  logo-finansowanie-4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

TYTUŁ OPERACJI:
Utworzenie nowego produktu turystycznego – rekreacyjnych zajęć edukacyjnych z kucami dla dzieci w stajni Batanka

Okres realizacji operacji: 30.05.2011- 10.12.2012

Całkowity koszt operacji: 14760,00 zł

Wartość dofinansowania: 8400,00 zł

Dzięki temu dofinansowaniu udało sfinansować się zakup:

– Sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie jazd:  zakupiono 2 komplety składające się z: siodła, ogłowia, ochraniaczy, czapraków, popręgów, pasów woltyżerskich, lonży, wypinaczy, strzemion, puślisk, kasku, kamizelki ochronnej

– Dwa zestawy do czyszczenia i pielęgnacji kucy, zawierające między innymi: szczotki włosiane, ryżowe, z tworzywa, zgrzebła, kopystki, grzebyki a także past do kopyt, dziegciu, preparatów do nabłyszczania sierści