Inne usługi

Zajęcia dla grup zorganizowanych – szkolenie dla początkującego jeźdźca
Cykl 4 godzin lekcyjnych Cena 45 zł/ lekcja

Wynajem pomieszczeń na cele dydaktyczne/ spotkania integracyjne/ urodziny itp.
Cena: od 40 zł/ godzina.